Додаток 3
Звіт про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради
(назва підприємства)
за 1  півріччя  2020 р.
тис.грн.
Показники Код рядка План Факт Відхилення (+,-) Відхилення (%)
I. Надходження (доходи)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України 1100 11 958,551 11 958,551 0,000 0,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 1200 6 002,364 4 937,294 -1 065,070 -17,7
   споживання 1210 6 002,364 4 937,294 -1 065,070 -17,7
   розвиток 1220 0,000 0,000 0,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 1300 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
   споживання 1310 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
   розвиток 1320 0,000 0,000 0,000
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 2 650,762 2 650,762 0,000 0,0
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 1410 1 664,928 1 664,928 0,000 0,0
   надходження від додаткової господарської діяльності 1420 24,438 24,438 0,000 0,0
   плата за оренду майна 1430 65,666 65,666 0,000 0,0
   надходження від реалізації майна 1440 10,213 10,213 0,000 0,0
   благодійні внески, гранти та дарунки 1450 201,637 201,637 0,000 0,0
   кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1460 295,536 295,536 0,000 0,0
   інші 1470 388,344 388,344 0,000 0,0
Усього надходження (доходи) 1500 31 345,977 30 280,907 -1 065,070 -3,4
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: 2100 11 490,760 11 490,760 0,000 0,000
поточні видатки: 2110 11 490,760 11 490,760 0,000 0,000
оплата праці 2111 9 303,205 9 303,205 0,000 0,000
нарахування на оплату праці 2112 2 102,265 2 102,265 0,000 0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113 0,835 0,835 0,000 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2114 71,110 71,110 0,000 0,000
продукти харчування 2114 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2115 13,345 13,345 0,000 0,000
видатки на відрядження 2116 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2117 0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2118 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2119 0,000
виплата пенсій і допомоги 2120 0,000
інші виплати населенню 2121 0,000
інші поточні видатки 2122 0,000
капітальні видатки: 2130 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131 0,000
капітальний ремонт 2132 0,000
реконструкція 2133 0,000
інше (розшифрувати) 2134 0,000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 2200 6 002,364 4 900,512 -1 101,852 -18,4
поточні видатки: 2210 6 002,364 4 900,512 -1 101,852 -18,4
оплата праці 2211 1 304,908 1 283,897 -21,011 -1,610
нарахування на оплату праці 2212 654,489 646,831 -7,658 -1,170
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 121,694 62,204 -59,490 -48,9
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2214 416,776 352,492 -64,284 -15,4
продукти харчування 2215 143,904 143,904 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 140,900 128,324 -12,576 -8,9
видатки на відрядження 2217 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 2 792,394 1 868,371 -924,023 -33,1
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2219 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2220 0,000
виплата пенсій і допомоги 2221 43,284 30,474 -12,810 -29,6
інші виплати населенню 2222 384,015 384,015 0,000 0,0
інші поточні видатки 2223 0,000
капітальні видатки: 2230 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 0,000 0,000
капітальний ремонт 2232 0,000
реконструкція 2233 0,000
інше (розшифрувати) 2234 0,000
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 2300 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
поточні видатки: 2310 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
оплата праці 2311 9 121,989 9 121,989 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2312 1 612,311 1 612,311 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2313 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2314 0,000
продукти харчування 2315 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2316 0,000
видатки на відрядження 2317 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2318 0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2319 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2320 0,000
виплата пенсій і допомоги 2321 0,000
інші виплати населенню 2322 0,000
інші поточні видатки 2323 0,000
капітальні видатки: 2330 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 0,000 0,000 0,000
капітальний ремонт 2332 0,000
реконструкція 2333 0,000
інше (розшифрувати) 2334 0,000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 2 941,947 2 941,947 0,000 0,0
поточні видатки: 2410 2 828,127 2 828,127 0,000 0,0
оплата праці 2411 641,124 641,124 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2412 181,967 181,967 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 181,896 181,896 0,000 0,0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2414 903,688 903,688 0,000 0,0
продукти харчування 2415 91,624 91,624 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 363,831 363,831 0,000 0,0
видатки на відрядження 2417 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 226,802 226,802 0,000 0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2419 9,490 9,490 0,000 0,0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2420 0,000
виплата пенсій і допомоги 2421 0,000
інші виплати населенню 2422 1,793 1,793 0,000 0,0
інші поточні видатки 2423 225,912 225,912 0,000 0,0
капітальні видатки: 2430 113,820 113,820 0,000 0,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 113,820 113,820 0,000 0,0
капітальний ремонт 2432 0,000
реконструкція 2433 0,000
інше (розшифрувати) 2434 0,000
УСЬОГО ВИДАТКИ 2500 31 169,371 30 067,519 -1 101,852 -3,5
III. Фінансовий результат діяльності
Фінансовий результат, у тому числі: 3000 176,606 213,388 36,782 20,827
нерозподілені доходи 3100 176,606 213,388 36,782 20,827
резервний фонд 3200 0,000
ІV. Обов’язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110 214,693 214,693 0,000 0,0
військовий збір 4120 305,599 305,599 0,000 0,0
плата за землю 4130 10,758 10,758 0,000 0,0
податок на дохід фізичних осіб 4140 3 611,074 3 611,074 0,000 0,0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 4150 4 543,374 4 543,374 0,000 0,0
інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня; адмін. збір) 4160 1,154 1,154 0,000 0,0
Усього податків, зборів та платежів 4200 8 686,652 8 686,652 0,000 0,0
V. Додаткова інформація
Кількість населення, яке обслуговується 5140 120 323,000 120 323,000 0,000 0,0
в т.ч.: 0,000
за “зеленим” списком 5141 0,000
за “червоним” списком 5142 0,000
Первісна вартість основних фондів 5150 86 367,696 86 367,696 0,000 0,0
Податкова заборгованість 5160 0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 5170 0,000
Керівник підприємства Ротко В.П.
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер підприємства Головіна І.В.
(підпис) (П.І.Б.)
Головіна 220 70 59