Про нас стаціонар

 

Вже зараз, наша лікарня почала обслуговувати всіх мешканців Комунарського району. Для нас не має значення, де Ви працюєте. Якщо Вам або Вашим близьким потрібна медична допомога, ми завжди готові її надати! Під час лікування в нашій клініці, ми обов’язково видаємо лікарняний аркуш для офіційно працевлаштованих верст населення.

КУ «Міська лікарня № 1» – це заклад охорони здоров’я, який надає спеціалізовану медичну допомогу вторинного рівня як у відділеннях стаціонару так і силами фахівців поліклінічного відділення. КУ «Міська лікарня № 1» направляє за показами на третинний рівень (високоспеціалізованої) медичної допомоги до ЗОЗ третинного рівня.

 

Основні напрями діяльності лікарні:

 • стаціонарна допомога хворим терапевтичного та хірургічного профілю;
 • поліклінічна допомога вузьких фахівців;
 • профілактичні огляди для співробітників підприємств;

Для підприємств і заводів:

 • медичні послуги для співробітників;
 • профілактичні огляди;

Для страхових компаній:

 • стаціонарне лікування застрахованих осіб;

 

Історія лікарні:

1 січня 1987 року була заснована ДЗ «Відділкова клінічна лікарня станції Запоріжжя-2 ДП «Придніпровська залізниця», але у 2016 році враховуючи лист Міністерства інфраструктури України до Запорізької міської ради від 23.03.2016 №2823/24/10-16, керуючись Законом України «Про передачу права державної та комунальної власності» Запорізька міська рада вирішила реорганізувати ДЗ «Відділкова клінічна лікарня станції Запоріжжя-2 ДП «Придніпровська залізниця» шляхом перетворення у КУ «Міська лікарня №1» з правом юридичної особи та встановила, що новоутворена установа є правонаступником усіх прав та обов’язків попередньої юридичної особи.

На підставі рішення Запорізької міської ради сьомого скликання двадцятої сесії від 30.08.2017 №67 «Про реорганізацію комунального закладу «Центральна лікарня Комунарського району» шляхом приєднання до комунальної установи «Міська лікарня №1» комунальний заклад «Центральна лікарня Комунарського району» у листопаді поточного року реорганізований шляхом приєднання до комунальної установи «Міська лікарня №1».

У зв’язку з даною реорганізацією та згідно з наказами Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради лікарня здійснює планову та ургентну госпіталізацію хворих терапевтичного профілю, які проживають в Комунарському та Шевченківському районах міста, а також співробітників залізничного транспорту. Було також внесено зміни до штатного розпису лікарні та змінено ліжковий фонд.

На кінець 2017 року в лікарні функціонує 220 ліжок (крім того 6 ліжок анестезіологічного відділення), кількість ліжок по відділенням:

 • терапевтичне відділення – 60;
 • хірургічне відділення – 40;
 • гінекологічне відділення – 30;
 • неврологічне відділення – 30;
 • кардіологічне відділення – 30;
 • пульмонологічне відділення – 30 ліжок;
 • відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії – 6, у якому знаходяться як післяопераційні хворі так хворі з відділень лікарні, потребуючих інтенсивної терапії.

На базі «Міська Лікарня» №1 розміщено 3 кафедри Запорізького державного медичного університету: кафедра акушерства та гінекології; кафедра внутрішніх хвороб; кафедра факультетської хірургії та Запорізької медичної академії післядипломної освіти, яка, в свою чергу, має кафедру терапії, фізіотерапії, курортології і проф. патології.

Працівники кафедр сумісно з лікарями стаціонару здійснюють активну наукову діяльність, впроваджують в повсякденну практику нові методики діагностики, лікування та профілактики. Результати цієї діяльності знаходять відображення в публікаціях статей в наукових журналах. Лікарі закладу приймають активну участь в наукових конференціях, в тому числі й республіканського рівня, проводиться  масштабна санітарно-просвітницька та роз’яснювальна робота серед населення в ЗМІ.

З 1999 року клінічною лікарнею керує лікар вищої категорії Ротко Віктор Павлович

 

До послуг пацієнтів міської лікарні №1:

 • висококваліфіковані лікарі 27 спеціальностей;
 • планове надання допомоги в хірургічному, гінекологічному відділеннях та цілодобове надання допомоги у відділеннях терапевтичного профілю стаціонару. Телефон приймального відділення (061)702-31-92;
 • лікування з використанням сучасних передових та ефективних технологій і методик;
 • використовуються сучасні методики лікування пацієнтів, що дозволяють отримати ефективний курс лікування при мінімальних термінах перебування в стаціонарі з мінімальним реабілітаційним періодом після лікування;
 • Два кабінета УЗД оснащених новими сучасними апаратами УЗД, які проводить весь спектр ультразвукових досліджень, у тому числі і гінекологічні,
 • Кабінет ФГДС оснащений новими фіброскопом та колоноскопом, що дає змогу обстежити хворих на високому рівні згідно стандартів та клінічних протоколів.
 • В рентген кабінеті проводяться дослідження на цифровому рентген апараті та цифровому флюорографі;
 • У відділенні функціональної діагностики, проводяться наступні обстеження: ЕКГ, моніторинг АД і ЕКГ, велоергометрія, РЕГ а також РВГ судин верхніх та нижніх кінцівок, спірографія. В роботу впроваджено навантажувальні проби на велоергометрі, що дало змогу більш ефективно проводити обстеження та лікування значної кількості хворих.
 • Фізіотерапевтичне відділення оснащено устаткуванням для проведення механо- та апаратних процедур;
 • виконуються лапароскопічні оперативні втручання (операції з мінімальними пошкодженнями верхніх тканин, майже без залишку слідів хірургічного втручання);
 • симультанні операції – два захворювання оперуються одночасно, (наприклад, камені в жовчному міхурі і кісту яєчника, дві бригади хірургів різного профілю оперують під час одного наркозу);
 • наша лікарня має своє відділення реанімації, що дозволяє проводити лікування вкрай тяжко хворих пацієнтів, чиє життя знаходиться під загрозою, а також надає післяопераційне лікування тяжко хворим на професійному рівні;
 • бактеріологічна лабораторія – точний достовірний результат посіву матеріалу і визначення чутливості до антибіотиків в найкоротші терміни.

За рік у стаціонарі лікарні проходять лікування близько 6000 осіб. Поліклініка обслуговує 120323 людини. Потужність поліклініки становить 574 відвідувань за зміну.

Наш персонал:

Більшість медичних працівників працюють в лікарні з дня її заснування, що характеризує колектив як стабільний та згуртований. Загальна чисельність працюючих – 562 людини.