Додаток 3
Звіт про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради
за 9 місяців  2020 р.
тис.грн.
Показники Код рядка План Факт Відхилення (+,-) Відхилення (%)
I. Надходження (доходи)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України 1100 24 465,702 24 465,702 0,000 0,000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 1200 6 763,137 6 737,781 -25,356 -0,4
   споживання 1210 6 752,637 6 727,281 -25,356 -0,4
   розвиток 1220 10,500 10,500 0,000 0,0
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 1300 10 774,300 10 774,300 0,000 0,0
   споживання 1310 10 774,300 10 774,300 0,000 0,0
   розвиток 1320 0,000 0,000 0,000
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 4 165,419 4 165,419 0,000 0,0
   плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 1410 2 798,393 2 798,393 0,000 0,0
   надходження від додаткової господарської діяльності 1420 45,935 45,935 0,000 0,0
   плата за оренду майна 1430 144,011 144,011 0,000 0,0
   надходження від реалізації майна 1440 13,556 13,556 0,000 0,0
   благодійні внески, гранти та дарунки 1450 272,635 272,635 0,000 0,0
   кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1460 496,783 496,783 0,000 0,0
   інші 1470 394,106 394,106 0,000 0,0
Усього надходження (доходи) 1500 46 168,558 46 143,202 -25,356 -0,1
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: 2100 24 436,071 24 436,071 0,000 0,000
поточні видатки: 2110 24 349,971 24 349,971 0,000 0,000
оплата праці 2111 19 370,694 19 370,694 0,000 0,000
нарахування на оплату праці 2112 4 308,449 4 308,449 0,000 0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113 83,107 83,107 0,000 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2114 473,306 473,306 0,000 0,000
продукти харчування 2114 49,710 49,710 0,000 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2115 64,705 64,705 0,000 0,000
видатки на відрядження 2116 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2117 0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2118 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2119 0,000
виплата пенсій і допомоги 2120 0,000
інші виплати населенню 2121 0,000
інші поточні видатки 2122 0,000
капітальні видатки: 2130 86,100 86,100 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131 86,100 86,100 0,000 0,000
капітальний ремонт 2132 0,000
реконструкція 2133 0,000
інше (розшифрувати) 2134 0,000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 2200 6 763,137 6 691,895 -71,242 -1,1
поточні видатки: 2210 6 752,637 6 681,395 -71,242 -1,1
оплата праці 2211 1 392,105 1 371,093 -21,012 -1,509
нарахування на оплату праці 2212 673,672 666,014 -7,658 -1,137
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 121,694 121,694 0,000 0,0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2214 453,125 453,125 0,000 0,0
продукти харчування 2215 143,904 143,904 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 140,900 139,297 -1,603 -1,1
видатки на відрядження 2217 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 3 064,934 3 064,934 0,000 0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2219 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2220 0,000
виплата пенсій і допомоги 2221 60,552 60,552 0,000 0,0
інші виплати населенню 2222 701,751 660,782 -40,969 -5,8
інші поточні видатки 2223 0,000
капітальні видатки: 2230 10,500 10,500 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 10,500 10,500 0,000 0,0
капітальний ремонт 2232 0,000
реконструкція 2233 0,000
інше (розшифрувати) 2234 0,000
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 2300 10 774,300 10 774,300 0,000 0,0
поточні видатки: 2310 10 774,300 10 774,300 0,000 0,0
оплата праці 2311 9 121,989 9 121,989 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2312 1 612,311 1 612,311 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2313 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2314 0,000
продукти харчування 2315 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2316 0,000
видатки на відрядження 2317 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2318 40,000 40,000 0,000 0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2319 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2320 0,000
виплата пенсій і допомоги 2321 0,000
інші виплати населенню 2322 0,000
інші поточні видатки 2323 0,000
капітальні видатки: 2330 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 0,000 0,000 0,000
капітальний ремонт 2332 0,000
реконструкція 2333 0,000
інше (розшифрувати) 2334 0,000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 4 184,281 4 184,281 0,000 0,0
поточні видатки: 2410 4 052,557 4 052,557 0,000 0,0
оплата праці 2411 1 081,708 1 081,708 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2412 277,663 277,663 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 233,648 233,648 0,000 0,0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2414 1 187,641 1 187,641 0,000 0,0
продукти харчування 2415 115,186 115,186 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 515,254 515,254 0,000 0,0
видатки на відрядження 2417 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 273,046 273,046 0,000 0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2419 10,740 10,740 0,000 0,0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2420 0,000
виплата пенсій і допомоги 2421 0,000
інші виплати населенню 2422 2,201 2,201 0,000
інші поточні видатки 2423 355,470 355,470 0,000 0,0
капітальні видатки: 2430 131,724 131,724 0,000 0,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 131,724 131,724 0,000 0,0
капітальний ремонт 2432 0,000
реконструкція 2433 0,000
інше (розшифрувати) 2434 0,000
УСЬОГО ВИДАТКИ 2500 46 157,789 46 086,548 -71,241 -0,2
III. Фінансовий результат діяльності
Фінансовий результат, у тому числі: 3000 10,769 56,654 45,885 426,088
нерозподілені доходи 3100 10,769 56,654 45,885 426,088
резервний фонд 3200 0,000
ІV. Обов’язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110 298,626 298,626 0,000 0,0
військовий збір 4120 464,185 464,185 0,000 0,0
плата за землю 4130 17,237 17,237 0,000 0,0
податок на дохід фізичних осіб 4140 5 491,551 5 491,551 0,000 0,0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 4150 6 864,437 6 864,437 0,000 0,0
інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня; адмін. збір) 4160 33,426 33,426 0,000 0,0
Усього податків, зборів та платежів 4200 13 169,462 13 169,461 -0,001 0,0
V. Додаткова інформація
Кількість населення, яке обслуговується 5140 120 323,000 120 323,000 0,000 0,0
в т.ч.: 0,000
за “зеленим” списком 5141 0,000
за “червоним” списком 5142 0,000
Первісна вартість основних фондів 5150 86 534,802 86 534,802 0,000 0,0
Податкова заборгованість 5160 0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 5170 0,000
Керівник підприємства Ротко В.П.
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер підприємства Головіна І.В.
(підпис) (П.І.Б.)
Головіна 220 70 59