Додаток 3  
Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради
(назва підприємства)
за 2- 3 квартал 2019 р. (квартал, рік)
тис.грн.
Показники Код рядкаПланФактВідхилення (+,-)Відхилення (%)
123456
I. Надходження (доходи) 
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України11000.000
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:12004,213.5994,199.153-14.446
споживання 12104,174.3264,159.946-14.380-0.3
розвиток122039.27339.207-0.066-0.2
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:130025,265.75725,265.7570.0000.0
споживання 131025,259.75425,259.7540.0000.0
розвиток13206.0036.0030.0000.0
Інші надходження (доходи), в тому числі:14003,472.0243,472.0240.0000.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 14102,096.4812,096.4810.0000.0
надходження від додаткової господарської діяльності 14205.0025.0020.0000.0
плата за оренду майна 143058.89758.8970.0000.0
надходження від реалізації майна 144018.46218.4620.0000.0
благодійні внески, гранти та дарунки 1450190.641190.6410.0000.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення1460686.583686.5830.0000.0
інші 1470415.958415.9580.0000.0
Усього надходження (доходи) 150032,951.38032,936.934-14.446-0.0
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:21000.0000.0000.000
поточні видатки:21100.0000.0000.000
оплата праці21110.000
нарахування на оплату праці21120.000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар21130.000
медикаменти та перев'язувальні матеріали21140.000
продукти харчування21140.000
оплата інших послуг (крім комунальних)21150.000
видатки на відрядження 21160.000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв21170.000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 21180.000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 21190.000
виплата пенсій і допомоги21200.000
інші виплати населенню21210.000
інші поточні видатки21220.000
капітальні видатки:21300.0000.0000.000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування21310.000
капітальний ремонт21320.000
реконструкція21330.000
інше (розшифрувати)21340.000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:22004,213.5993,826.439-387.160-9.2
поточні видатки:22104,174.3263,787.232-387.094-9.3
оплата праці22110.000
нарахування на оплату праці22120.000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар2213353.994353.9940.0000.0
медикаменти та перев'язувальні матеріали2214505.950505.9500.0000.0
продукти харчування2215276.144276.1440.0000.0
оплата інших послуг (крім комунальних)22161,314.760940.471-374.289-28.5
видатки на відрядження 22170.000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв22181,007.007994.290-12.717-1.3
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 22190.000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 22200.000
виплата пенсій і допомоги222134.67434.626-0.048-0.1
інші виплати населенню2222677.289677.249-0.040-0.0
інші поточні видатки22234.5084.5080.0000.0
капітальні видатки:223039.27339.207-0.066-0.2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування223139.27339.207-0.066-0.2
капітальний ремонт22320.000
реконструкція22330.000
інше (розшифрувати)22340.000
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:230025,265.75725,265.7570.0000.0
поточні видатки:231025,259.75425,259.7540.0000.0
оплата праці231120,738.98020,738.9800.0000.0
нарахування на оплату праці23124,501.1944,501.1940.0000.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар23130.000
медикаменти та перев'язувальні матеріали23140.000
продукти харчування23150.000
оплата інших послуг (крім комунальних)23160.000
видатки на відрядження 23170.000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв231819.58019.5800.0000.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 23190.000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 23200.000
виплата пенсій і допомоги23210.000
інші виплати населенню23220.000
інші поточні видатки23230.000
капітальні видатки:23306.0036.0030.0000.0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування23316.0036.0030.0000.0
капітальний ремонт23320.000
реконструкція23330.000
інше (розшифрувати)23340.000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:24003,279.9283,263.595-16.333-0.5
поточні видатки:24103,184.0243,167.691-16.333-0.5
оплата праці2411758.751758.7510.0000.0
нарахування на оплату праці2412161.851161.8510.0000.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар2413199.659183.326-16.333-8.2
медикаменти та перев'язувальні матеріали24141,240.3851,240.3850.0000.0
продукти харчування2415183.733183.7330.0000.0
оплата інших послуг (крім комунальних)2416325.445325.4450.0000.0
видатки на відрядження 24170.000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв241865.68865.6880.0000.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 24199.7009.7000.0000.0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 24200.000
виплата пенсій і допомоги24210.000
інші виплати населенню24221.0201.0200.0000.0
інші поточні видатки2423237.792237.7920.0000.0
капітальні видатки:243095.90495.9040.0000.0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування243195.90495.9040.0000.0
капітальний ремонт24320.000
реконструкція24330.000
інше (розшифрувати)24340.000
УСЬОГО ВИДАТКИ250032,759.28432,355.791-403.493-1.2
III. Фінансовий результат діяльності 
Фінансовий результат, у тому числі:3000192.096581.143389.047202.5
нерозподілені доходи 3100192.096581.143389.047202.5
резервний фонд 32000.000
ІV. Обов'язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість4110237.297237.2970.0000.0
військовий збір4120322.499322.4990.0000.0
плата за землю413010.49310.4930.0000.0
податок на дохід фізичних осіб41403,836.4763,836.4760.0000.0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 41504,663.0454,663.0450.0000.0
інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня)41601.0971.0970.0000.0
Усього податків, зборів та платежів42009,070.9079,070.9070.0000.0
V. Додаткова інформація
Кількість населення, яке обслуговується5140120,323.000120,323.0000.0000.0
в т.ч.:0.000
за "зеленим" списком51410.000
за "червоним" списком51420.000
Первісна вартість основних фондів515085,155.06185,155.0610.0000.0
Податкова заборгованість51600.000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою51700.000
Керівник підприємстваНестерова Л.Ю.
(підпис)(П.І.Б.)
Головний бухгалтер підприємстваГоловіна І.В.
(підпис)(П.І.Б.)