Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради
(назва підприємства)
за 2- 4 квартал 2019 р. (квартал, рік)
           
          тис.грн.
Показники Код рядка План Факт Відхилення (+,-) Відхилення (%)
1 2 3.000 4.000 5.000 6.0
I. Надходження (доходи) 
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України 1100     0.000 0.0
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 1200 8,233.432 8,233.366 -0.066 0.0
споживання 1210 8,194.159 8,194.159 0.000 0.0
розвиток 1220 39.273 39.207 -0.066 -0.2
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 1300 35,518.991 35,518.990 -0.001 0.0
споживання 1310 35,512.988 35,512.987 -0.001 0.0
розвиток 1320 6.003 6.003 0.000 0.0
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 5,668.416 5,668.416 0.000 0.0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 1410 3,093.226 3,093.226 0.000 0.0
надходження від додаткової господарської діяльності 1420 9.994 9.994 0.000 0.0
плата за оренду майна 1430 146.633 146.633 0.000 0.0
надходження від реалізації майна 1440 19.790 19.790 0.000 0.0
благодійні внески, гранти та дарунки 1450 297.330 297.330 0.000 0.0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1460 1,211.773 1,211.773 0.000 0.0
інші 1470 889.670 889.670 0.000 0.0
Усього надходження (доходи)  1500 49,420.839 49,420.772 -0.067 0.0
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: 2100 0.000 0.000 0.000 0.0
поточні видатки: 2110 0.000 0.000 0.000 0.0
оплата праці 2111     0.000 0.0
нарахування на оплату праці 2112     0.000 0.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113     0.000 0.0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2114     0.000 0.0
продукти харчування 2114     0.000 0.0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2115     0.000 0.0
видатки на відрядження 2116     0.000 0.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2117     0.000 0.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2118     0.000 0.0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2119     0.000 0.0
виплата пенсій і допомоги 2120     0.000 0.0
інші виплати населенню 2121     0.000 0.0
інші поточні видатки 2122     0.000 0.0
капітальні видатки: 2130 0.000 0.000 0.000 0.0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131     0.000 0.0
капітальний ремонт 2132     0.000 0.0
реконструкція 2133     0.000 0.0
інше (розшифрувати) 2134     0.000 0.0
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 2200 8,233.432 8,233.366 -0.066 0.0
поточні видатки: 2210 8,194.159 8,194.159 0.000 0.0
оплата праці 2211 1,286.943 1,286.943 0.000 0.0
нарахування на оплату праці 2212 416.564 416.564 0.000 0.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 673.088 673.088 0.000 0.0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2214 857.427 857.427 0.000 0.0
продукти харчування 2215 394.901 394.901 0.000 0.0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 1,647.139 1,647.139 0.000 0.0
видатки на відрядження 2217     0.000 0.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 1,858.710 1,858.710 0.000 0.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2219     0.000 0.0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2220     0.000 0.0
виплата пенсій і допомоги 2221 51.584 51.584 0.000 0.0
інші виплати населенню 2222 1,002.465 1,002.465 0.000 0.0
інші поточні видатки 2223 5.338 5.338 0.000 0.0
капітальні видатки: 2230 39.273 39.207 -0.066 -0.2
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 39.273 39.207 -0.066 -0.2
капітальний ремонт 2232     0.000 0.0
реконструкція 2233     0.000 0.0
інше (розшифрувати) 2234     0.000 0.0
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 2300 35,518.991 35,518.990 -0.001 0.0
поточні видатки: 2310 35,512.988 35,512.987 -0.001 0.0
оплата праці 2311 28,653.436 28,653.435 -0.001 0.0
нарахування на оплату праці 2312 6,084.567 6,084.567 0.000 0.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2313     0.000 0.0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2314     0.000 0.0
продукти харчування 2315     0.000 0.0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2316     0.000 0.0
видатки на відрядження 2317     0.000 0.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2318 774.985 774.985 0.000 0.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2319     0.000 0.0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2320     0.000 0.0
виплата пенсій і допомоги 2321     0.000 0.0
інші виплати населенню 2322     0.000 0.0
інші поточні видатки 2323     0.000 0.0
капітальні видатки: 2330 6.003 6.003 0.000 0.0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 6.003 6.003 0.000 0.0
капітальний ремонт 2332     0.000 0.0
реконструкція 2333     0.000 0.0
інше (розшифрувати) 2334     0.000 0.0
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 5,366.726 5,366.726 0.000 0.0
поточні видатки: 2410 4,885.217 4,885.217 0.000 0.0
оплата праці 2411 1,058.542 1,058.542 0.000 0.0
нарахування на оплату праці 2412 227.761 227.761 0.000 0.0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 257.108 257.108 0.000 0.0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2414 1,986.097 1,986.097 0.000 0.0
продукти харчування 2415 412.617 412.617 0.000 0.0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 488.088 488.088 0.000 0.0
видатки на відрядження 2417     0.000 0.0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 124.910 124.910 0.000 0.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2419 11.400 11.400 0.000 0.0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2420     0.000 0.0
виплата пенсій і допомоги 2421     0.000 0.0
інші виплати населенню 2422 1.626 1.626 0.000 0.0
інші поточні видатки 2423 317.068 317.068 0.000 0.0
капітальні видатки: 2430 481.509 481.509 0.000 0.0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 481.509 481.509 0.000 0.0
капітальний ремонт 2432     0.000 0.0
реконструкція 2433     0.000 0.0
інше (розшифрувати) 2434     0.000 0.0
УСЬОГО ВИДАТКИ 2500 49,119.149 49,119.082 -0.067 0.0
III. Фінансовий результат діяльності 
Фінансовий результат, у тому числі: 3000 301.690 301.690 0.000 0.0
нерозподілені доходи 3100 301.690 301.690 0.000 0.0
резервний фонд 3200     0.000 0.0
ІV. Обов’язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110 320.594 320.594 0.000 0.0
військовий збір 4120 464.988 464.988 0.000 0.0
плата за землю 4130 15.604 15.604 0.000 0.0
податок на дохід фізичних осіб 4140 5,521.705 5,521.705 0.000 0.0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 4150 6,728.892 6,728.892 0.000 0.0
інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня) 4160 6.988 6.988 0.000 0.0
Усього податків, зборів та платежів 4200 13,058.771 13,058.771 0.000 0.0
V. Додаткова інформація
Кількість населення, яке обслуговується 5140 120,323.000 120,323.000 0.000 0.0
в т.ч.:       0.000 0.0
за “зеленим” списком 5141     0.000 0.0
за “червоним” списком 5142     0.000 0.0
Первісна вартість основних фондів 5150 86,293.253 86,293.253 0.000 0.0
Податкова заборгованість 5160     0.000 0.0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 5170     0.000 0.0
           
           
Керівник підприємства       Ротко В.П.
    (підпис)   (П.І.Б.)
           
Головний бухгалтер підприємства       Головіна І.В.
    (підпис)   (П.І.Б.)