Додаток 3
Звіт про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №1» Запорізької міської ради
(назва підприємства)
за 1 квартал 2020 р.
тис.грн.
Показники Код рядка План Факт Відхилення (+,-) Відхилення (%)
1 2 3 4 5 6
I. Надходження (доходи)
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України 1100        
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 1200 3 293,469 2 552,671 -740,798 -22,5
споживання 1210 3 293,469 2 552,671 -740,798 -22,5
розвиток 1220 0,000 0,000 0,000 0,0
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 1300 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
споживання 1310 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
розвиток 1320 0,000 0,000 0,000 0,0
Інші надходження (доходи), в тому числі: 1400 1 751,359 1 751,359 0,000 0,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю 1410 1 328,480 1 328,480 0,000 0,0
надходження від додаткової господарської діяльності 1420 5,949 5,949 0,000 0,0
плата за оренду майна 1430 41,433 41,433 0,000 0,0
надходження від реалізації майна 1440 3,153 3,153 0,000 0,0
благодійні внески, гранти та дарунки 1450 61,676 61,676 0,000 0,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення 1460 286,668 286,668 0,000 0,0
інші 1470 24,000 24,000 0,000 0,0
Усього надходження (доходи) 1500 15 779,128 15 038,330 -740,798 -4,7
II. Видатки
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров’я України, в тому числі: 2100 0,000 0,000 0,000
поточні видатки: 2110 0,000 0,000 0,000
оплата праці 2111 0,000
нарахування на оплату праці 2112 0,000
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2113 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2114 0,000
продукти харчування 2114 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2115 0,000
видатки на відрядження 2116 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2117 0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2118 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2119 0,000
виплата пенсій і допомоги 2120 0,000
інші виплати населенню 2121 0,000
інші поточні видатки 2122 0,000
капітальні видатки: 2130 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2131 0,000
капітальний ремонт 2132 0,000
реконструкція 2133 0,000
інше (розшифрувати) 2134 0,000
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі: 2200 3 293,469 2 425,997 -867,472 -26,3
поточні видатки: 2210 3 293,469 2 425,997 -867,472 -26,3
оплата праці 2211 718,844 718,844 0,000 0,000
нарахування на оплату праці 2212 525,382 131,274 -394,108 -75,014
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2213 62,205 41,396 -20,809 -33,5
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2214 289,223 289,223 0,000 0,0
продукти харчування 2215 143,904 143,904 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2216 140,900 90,995 -49,905 -35,4
видатки на відрядження 2217 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2218 1 204,561 930,151 -274,410 -22,8
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2219 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2220 0,000
виплата пенсій і допомоги 2221 22,531 10,798 -11,733 -52,1
інші виплати населенню 2222 185,919 69,412 -116,507 -62,7
інші поточні видатки 2223 0,000
капітальні видатки: 2230 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2231 0,000 0,000
капітальний ремонт 2232 0,000
реконструкція 2233 0,000
інше (розшифрувати) 2234 0,000
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі: 2300 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
поточні видатки: 2310 10 734,300 10 734,300 0,000 0,0
оплата праці 2311 9 121,989 9 121,989 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2312 1 612,311 1 612,311 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2313 0,000
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2314 0,000
продукти харчування 2315 0,000
оплата інших послуг (крім комунальних) 2316 0,000
видатки на відрядження 2317 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2318 0,000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2319 0,000
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2320 0,000
виплата пенсій і допомоги 2321 0,000
інші виплати населенню 2322 0,000
інші поточні видатки 2323 0,000
капітальні видатки: 2330 0,000 0,000 0,000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2331 0,000 0,000 0,000
капітальний ремонт 2332 0,000
реконструкція 2333 0,000
інше (розшифрувати) 2334 0,000
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 2400 1 498,612 1 498,612 0,000 0,0
поточні видатки: 2410 1 384,792 1 384,792 0,000 0,0
оплата праці 2411 315,069 315,069 0,000 0,0
нарахування на оплату праці 2412 103,072 103,072 0,000 0,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2413 55,685 55,685 0,000 0,0
медикаменти та перев’язувальні матеріали 2414 417,117 417,117 0,000 0,0
продукти харчування 2415 82,184 82,184 0,000 0,0
оплата інших послуг (крім комунальних) 2416 147,227 147,227 0,000 0,0
видатки на відрядження 2417 0,000
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2418 137,392 137,392 0,000 0,0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2419 1,490 1,490 0,000 0,0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2420 0,000
виплата пенсій і допомоги 2421 0,000
інші виплати населенню 2422 0,000
інші поточні видатки 2423 125,556 125,556 0,000 0,0
капітальні видатки: 2430 113,820 113,820 0,000 0,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2431 113,820 113,820 0,000 0,0
капітальний ремонт 2432 0,000
реконструкція 2433 0,000
інше (розшифрувати) 2434 0,000
УСЬОГО ВИДАТКИ 2500 15 526,381 14 658,909 -867,472 -5,6
III. Фінансовий результат діяльності
Фінансовий результат, у тому числі: 3000 252,747 379,421 126,674 50,119
нерозподілені доходи 3100 252,747 379,421 126,674 50,119
резервний фонд 3200 0,000
ІV. Обов’язкові платежі до бюджету:
податок на додану вартість 4110 123,262 123,262 0,000 0,0
військовий збір 4120 152,333 152,333 0,000 0,0
плата за землю 4130 5,623 5,623 0,000 0,0
податок на дохід фізичних осіб 4140 1 800,334 1 800,334 0,000 0,0
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 4150 2 240,765 2 240,765 0,000 0,0
інші (рентна плата за спеціальне використання води; 80 відсотків коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, що утримуються за рахунок державного бюджету, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло; пеня; адмін. збір) 4160 1,154 1,154 0,000 0,0
Усього податків, зборів та платежів 4200 4 323,471 4 323,471 0,000 0,0
V. Додаткова інформація
Кількість населення, яке обслуговується 5140 120 323 120 323 0,000 0,0
в т.ч.: 0,000
за “зеленим” списком 5141 0,000
за “червоним” списком 5142 0,000
Первісна вартість основних фондів 5150 86 393,365 86 393,365 0,000 0,0
Податкова заборгованість 5160 394,108 394,108
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 5170 0,000
   
         
Керівник підприємства Ротко В.П.
(підпис) (П.І.Б.)
Головний бухгалтер підприємства Головіна І.В.
(підпис) (П.І.Б.)
Головіна 220 70 59