РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік

Державний заклад «Відділкова клінічна  лікарня станції Запоріжжя-2 ДП «Придніпровська  залізниця»

20498781

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

ДК 016:2010  код   35.11.1 Енергія електрична          (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія)

 

2273

429582,40 грн.(чотириста  двадцять дев’ять тисяч  п’ятсот  вісімдесят  дві грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ- 71597,07 грн.(сімдесят  одна тисяча  п’ятсот  дев’яносто  сім грн. 07коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий        2016 року

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань  охорони  здоров’я  Запорізької  міської  ради

застосування процедури закупівлі відповідно  до ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII , із  змінами згідно Закону України № 1234-VII  від 06 травня 2014 року.

предмет закупівлі в залежності від місця надання обсягів, а саме:

– енергія  електрична  за  адресою: вул.. Чумаченка, 21А, м. Запоріжжя, Комунарський район, стаціонарне  відділення

ДК 016:2010  код   35.11.1 Енергія електрична          (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія)

2273

78198,48 грн. (сімдесят вісім  тисяч  сто дев’яносто  вісім грн. 48 коп.) у т.ч. ПДВ- 13033,08 грн. ( тринадцять тисяч  тридцять три  грн. 08 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий        2016 року

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань  охорони  здоров’я  Запорізької  міської  ради

застосування процедури закупівлі відповідно  до ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII , із  змінами згідно Закону України № 1234-VII  від 06 травня 2014 року

предмет закупівлі в залежності від місця надання обсягів, а саме:

енергія  електрична  за  адресою:

вул. Залізнична, 1, м. Запоріжжя, Жовтневий район, поліклінічне   відділення

 ДК 016:2010 35.30.1

пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія) ( за  кодом CPV  за ДК 021:2015 код 09320000-8 (пара,гаряча вода та повязана продукція)

Лот 1 – 35.30.1200.00 постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія) (09320000-8 (пара,гаряча вода та пов’язана продукція)

 

 

 

Лот 2 – 35.30.1200.00 постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія) (09320000-8 (пара,гаряча вода та пов’язана продукція)

 

 

 

2271

3004429,46 грн. (Три мільйона  чотири тисячі  чотириста  двадцять дев’ять   грн. 46 коп.), у т.ч. ПДВ- 500738,24 грн.(п’ятьсот тисяч сімсот  тридцять  вісім грн. 24 коп.) у т.ч. по лотах:

 

Лот 1 – 2341946,66 грн. (Два мільона  триста  сорок  одна   тисяча дев’ятсот сорок  шість грн.66коп),у т.ч. ПДВ- 390324,44 (триста  дев’яносто тисяч  триста  двадцять  чотири  грн. 44 коп.) ;

Лот 2 –  662482,80 грн. (Шістсот  шістдесят  дві тисячі  чотириста  вісімдесят  дві грн. 80 коп.), у т.ч. ПДВ- 110413,80 грн. (Сто  десять  тисяч  чотириста тринадцять грн.80 коп.);

 

Переговорна процедура закупівлі

Лютий        2016 року

Головний розпорядник бюджетних коштів – Управління з питань  охорони  здоров’я  Запорізької  міської  ради

застосування процедури закупівлі відповідно  до ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року № 1197-VII , із  змінами згідно Закону України № 1234-VII  від 06 травня 2014 року

предмет закупівлі розбито на лоти в залежності від місця надання послуг та обсягів, а саме:

Лот 1 – постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

–              для закупівлі теплової енергії  за адресою: вул. Чумаченка, 21А,

м. Запоріжжя, Комунарський  район, стаціонарне відділення:

Лот 2 – постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

–  для закупівлі теплової енергії – за адресою: вул. Залізнична, 1,  м. Запоріжжя, Жовтневий район, поліклінічне відділення:

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  18 лютого 2016 р. № 2/16

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Ігнатович Г.В.

(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Ванюк Н.І.
(прізвище, ініціали)
 

 

_______________
(підпис)

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОВОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,

                             РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ,ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

                                                                                                                     на  2016 рік

                                                                                ДЗ „Відділкова клінічна лікарня станції Запоріжжя-2                                                                                                                                                                                                            

                                                                                ДП „Придніпровська залізниця”  ЄДРПОУ 20498781

 

 

 

 

Предмет   закупівлі за ДК 016:2010 Предмет закупівлі за ДК 021:2015 Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1     2 3 4 5 6
19.20.29  Оливи мінеральні мастиль 09132000-3 2210 60000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.41.3 Мило,засоби для чищення 3983100-6                                                     33711000-7 2210 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
 26.20.1          машини обчислювані, частини та приладдя до них 30100000-0                                                30233180-6                                                                   30237200-1                                           30121300-6 2210 5800,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
27.51.2 водонагрівачи 39715000-7 2210 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
27.32.1 проводи обмоткові ізольовані 44318000-2 2210 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
22.29.2  вироби  пластмасові 39330000-5 2210 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
25.72.1 Замки та завеси 44521000-8                                2210 3000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
27.40.1 Лампи розжарювання ,інші 31520000-7 2210 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
27.40.1   лампи розжарення 31519000-7  2210 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
22.21.2 трубки, шланги та фітинги до них пластмасові                     44167300-1 2210 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
32.91.1  господарське  приладдя 39224000-8 2210 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
58.19.14 друкованна  продукція 22820000-4 2210 50000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
17.23.1   паперові канцелярське  приладдя та інші паперові вироби 30199000-0  2210 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
58.14.1 переодичне видання 22212000-9 2210 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2210   205800,00  
08.93.1 сіль і чистий  хлорид натрію     33692510-5 2220 1200,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.62.1 крохмалі і крохмалепродукти ) 33692700-4 2220 1000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
13.92.2 вироби  текстильні готові 33199000-1                                                   33141115-9                                        33141118-0 2220 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
17.29.1 Вироби паперові та картонні, інші 33198000-4                                     33198200-6 2220 1000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.12.2 Екстрати фарбування 33696000-5 2220 1000,00      
20.13.2 елементи хімічні,кислоти та сполуки неорганічні   33692510-5 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.13.3 солі металевгалоидний,  гидрохлорити,  перхлорити 33692510-5 2220 500,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.13.6 Речовини  хімічні  неорганічні 33696300-8 2220 500,00      
20.14.1 Вуглеводні та їхні похідні 33692510-5 2220 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.6 ефіри,пероксиди, сполуки органічні, інши           33675000-2                                             33617060-0 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.7 продукти хімічні органічні, основні                        33631600-8                                              33696100-6 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.3 кислоти  монокарбонаві жирни                         33696300-8 2220 1000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.4 сполуки органічні з азотною функційною группою 33696700-2                                               33696500-0 2220 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.15.1 Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак 33698000-9 2220 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.20.14 Засоби дезінфекційні 33631600-8 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.59.5 продукти хімічні різноманітн 33696300-8                                              3361110-6                               33661200-3 2220 70000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.10.1 кислота салициловая, їхні солі                            33661200-3 2220 4200,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.10.2 лізін ,глутамін.кислота та іх солі                             33620000-2                                              33617000-0 2220 41000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.10.3 лактоні, гетероциклічні сполуки                        33622000-6                                                33622100-7 2220 3956,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.10.5 провітаміни, вітаміни й гормони    антибіотик                    33642200-4                                                33651300-1                                              33642100-3 2220 40000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.10.6 залози та інші органич.екстрати цих речовин 33621000-9                              33141550-0 2220 3000,00      
21.20.1 ліки .                              33141550-0                                                    33621200-1                                                3362000-2 2220 50000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
21.20.2 препарати фармацевтичні 33141310-6                                      33141321-6 2220 30000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
22.19.5 тканини  прогумовані 33141112-8                                                33697100-3 2220 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
22.19.6 предмети одягу та одягу з вулканізованої  гумми 33141420-0 2220 3000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
23.19.2 Скло технічне та інше скло 33791000-1 220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
24.13.5 інши хімічні  продукти неорганічні  основні    33631600-8 2220 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
24.14.2 спирти, феноли та їх похідні 33631600-8 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
26.51.5 Прилади для контролювання інших фізичних характеристик 33192500-7                                              33141300-3 2220 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
32.50.1 інструменти і прилади медичні,хірургічні       33141127-6                                            33171200-1 2220 40000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.14 сульфо,нітро,нітроз похідні 33651100-9     2220 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.14.22 спирти одноатомні   33631600-8 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
32.50.5 препарати у формі гелю 33632100-0 2220 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
29.59.1 фотопластини й фотоплівка 33124210-0 2220 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.59.2 реагенти діагностичні та лабораторні              33696500-1                                                           33698300-2                                                     33696700-2 2220 50000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
20.11.1 гази промислові          24111500-5                                          24111900-4 2220 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2220 546356,00  
84.25.1 роботи із забезпечення вогнезахисту 45343100-4 2240 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
45.20.1 техничне обслуговування та ремонт автомобіля 50112200-5 2240 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
33.21.1 Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устатковання      – ТО  ліфтів-      50750000-7 2240 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
62.02.2-00.00 Послуги з системного супроводу програмного комплексу                        50410000-0 2240 30000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
33.14.19-00.00   ремонтування та техничного  обслуговування  іншого електричного  устаткування професійної  призначенності                        -Томед.техніці- 50413000-3                                               50420000-5 2240 41113,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
38.11.6 Послуги підпр.щодо  перевезення безпечних відходів (ТПВ)(вивезення ТПВ)                           90524300-9                                      90511000-2 2240 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
38.21.2 Послуги підпр.щодо  перевезення безпечних відходів (ТПВ)(вивезення ТПВ)                           90512000-9 2240 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
61.10.1 послуги телефонного зв’язку             -укртелек.; ШЧ;ТриМоб 64211000-8 2240 30000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
71.20.14 Повірка вимірювальних приладів(метрологія) 50433000-9 2240 60000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
80.20.10-00.00 послуги системи безпеки       охорона – 79711000-1 2240 9000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
81.29.1 СЄС(аналіз води,бак.пасев,дератизація) 90923000-3 2240 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
85.59.13 послуги у сфері охорони здоров’я, інші             – нарко.огляд;  псих.огляд- 80531200-7 2240 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
65.12.1 послуги зі страхування від нещасних випадків 66512000-2 2240 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2240 275113,00  
01.11.75-00.00 15331130-7  Горох сушений 2230 3000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.11.71-00.00 15331130-7  Квасоля  сушена 2230 3000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.12-00.00 15331140-0  Капуста 2230 30000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.39 15331130-7 культури овочеви плодоносні (кабачки свіжі) 2230 1000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.41-00.00 15331130-7  Морква та ріпа,буряк 2230 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.43-00.00 15331130-7  Цибуля 2230 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.49 15331130-7 овочі корнеплодні,цибулинні .. (буряк) 2230 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
01.13.51-00.00 15310000-4  Картопля 2230 70000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.11.11-40.00 15111100-0  Яловичина та телятина свіжа та охолоджена, у відрубах 2230 14890,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.11.31 15111100-0 м’ясо великої рогатої худоби,заморож.(м’ясо яловичини) 2230 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.12.10-10.00 15112130-6  Тушки курей, свіжі чи охолоджені 2230 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.12.20-13.00 15220000-6 риба,морська,ціла,заморожена 2230 70000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.12.20-53.00 15112130-6 відруби курей,заморожені (філе куряче) 2230 70000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.13.14-60.00 15131120-2  Ковбаси й подібні продукти з м”яса 2230 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.20.13-30.00 15220000-6  Риба заморожена 2230 70000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.32.19-30.00 15320000-7 соки з фруктів чи овочів 2230 25000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.39.12 15331500-2 овочі законсервовані для тимчас.збереган.(ікра кабачкова) 2230 6000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.39.17-00.00 15613000-8 капуста  квашена 2230 4000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.39.17-25.00 15331425-2 паста та пюре томатні,концервовані 2230 4000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.39.18-00.00 15331500-2  Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовані чи законсервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти 2230 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.39.25-20.00 15332410-1  Сухофрукта 2230 30000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.41.54-00.00 15421000-5  Олія соняшникова рафінована 2230 40000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.47.21 03142500-3 яйця курячі в шкарлупі, свіжі 2230 60000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.51.22-60.00 15511700-0 молоко незбиране в порошку 2230 35000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.51.30-30.00 15530000-2 Масло вершкове з умістом жиру не більше ніж 85 мас.% 2230 40000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.51.40-30.00 15542000-9  Кисломолочний сир 2230 20000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.51.51-08.00 15511600-9 молоко та вершки  згущені(згущене молоко) 2230 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.51.52-41.00 15500000-3  Кефір, йогурт й інші ферментовані продукти 2230 60000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.61.11-00.00 15611000-4 рис лущенний 2230 3000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.61.21-00.00 15612100-2 борошно пшенічне 2230 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.61.31-33.00 15625000-5  Крупи та крупка з твердої пшениці 2230 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.61.32-30.09 15613000-8  Крупа пшоно 2230 5000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.61.32-30.04 15613100-9 пластівці  вівсяні 2230 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.72.11-50.00 15820000-2  Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські борошняні, тривалого зберігання 2230 50000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.73.11-30.00 15851100-9  Макарони, локшина й подібні борошняні вироби 2230 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.81.12-30.20 15831200-4  Цукор білий, пресований 2230 40000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.83.1 15863200-7  Чай 2230 10000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.89.15-00.30 15332200-6 клеї та згущувачі,рослинні (кисель) 2230 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
10.84.30-00.00 15872400-5  Сіль харчова 2230 2000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2230 917890,00  
85.59.13-00.00 Послуги у сфері професійної освіти, н.в.і.у.           80400000-8 2282 12873,72     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2282 12873,72  
35.30.1 Постачання пари та гарячої води                                   09320000-8 2271 569357,00     Cт.40 п.6 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII                             20% відсотків від суми достатній для проведення  процедури  закупівл
Всього за КЕКВ 2271 569357,00  
               
36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами        65100000-4 2272 91416,00      Cт.40 п.6 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
37.00.1 Система каналізації            90400000-1 2272 65838,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
Всього за КЕКВ 2272 157254,00  
               
35.11.1 Енергія електрична            09310000-5 2273 96443,00     Cт.40 п.6 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII   20% відсотків від суми достатній для проведення  процедури  закупівл
Всього за КЕКВ 2273 96443,00  
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 30211500-6 3110 15000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
32.50.5 вироби медичні та хірургічні 33158500-7 3110 35000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
32.50.2 інструменти і прилади медичні 33123230-9 3110 190000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII
27.90.40 устаткування  електричне 33195000-3                                   33172000-6                                                  33123210-3 3110 190000,00     Cт.4 п.1 Закону України «Про особливості здійснення  закупівель в окремих сферах господарської ддіяльності» від 10.04.2014р.№1197-VII                           
Всього за КЕКВ 3110 430000,00  

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  20.01. 2015р. № __б/н___

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів Ігнатович Г.В.

(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)    М. П.
 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Ванюк Н.І.
(прізвище, ініціали)

 

 

_______________
(підпис)