• 22 КВІ 16
  Відділення функціональної діагностики

  Відділення функціональної діагностики

  Відділення функціональної діагностики нашої лікарні розташовується на першому поверсі трьох-поверхневого корпусу за головною п’яти-поверхневою будівлею. Прийом пацієнтів проводиться щодня з 8:00 до 15:00, крім. вихідних: субота та неділя.

  На цей час, у нас, можливо пройти такі розповсюджені та актуальні методи обстеження внутрішніх органів та стану всього організму людини в цілому, як: електрокардіографія, спірографія, реографія, Холтерівський (добовий) моніторинг, велоергометрія та СМАТ. Ці методи обстежень дозволяють виявити патології  важливих органів, а також наявність чи відсутність функціональних відхилень цих органів від показників загально-стандартних норм здорової людини.

  Тепер коротко про кожний з цих методів:

  1

  Електрокардіографія (ЕКГ) – самий розповсюджений та доступний метод, що використовується при дослідженні хворих з різними хворобами та вадами серця. ЕКГ – це метод графічної реєстрації різності потенціалів електричного поля серця, що виникають при його діяльності.

  2

  Спірографія – це метод вимірювання миттєвого витрат об’єму повітря який вдихає та видихає людина; вимірювання часових інтервалів, що характеризують динаміку дихання людини, а також обчислення спірографічних показників.

  3

  Реографія –метод дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин різних органів та тканин, заснований на графічній реєстрації змін повного електричного опору тканин. Застосовується у діагностиці судинних порушень головного мозку, верхніх та нижніх кінцівок, легень та ін.

  4

  Холтерівський (добовий) моніторинг – це метод, при якому використовується полі-функціональний діагностичний пристрій, що реєструє та зберігає усі данні ЕКГ на протязі 24 годин, та одночасно виконує функцію добового моніторингу артеріального тиску людини.

  ДМАТ – добовий моніторінг артеріального тиску

  5

  Велоергомєтрія –метод діагностування хвороб серця з виявлення ішемічних змін ЕКГ та виявлення функціонального класу стенокардії напруги. Цей метод також широко використовується для виявлення толерантності до фізичного навантаження у здорових людей, спортсменів, пацієнтів з патологією органів дихання, та при провокаціях прихованих порушень ритму серцевої діяльності, тощо.

  Усі вище перелічені методи діагностування пацієнтів, що застосовуються в нашому відділені, не наносять шкоди здоров’ю людини, тому їх можна використовувати у будь якій кількості, без жодних обмежень.

  функціональна діагностика